U bent hier

buurt(vereniging) Ophovenpark en website

Hieronder vind je info over:

- Wat is de buurt(vereniging) Ophoven park?

- Waarvoor een buurtvereniging?

- Hoezo een website?

- Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Wat is de buurt(vereniging) Ophoven-Park?

Onze buurt bestaat uit de straten Berkenlaan, Wilgenlaan, Elzenplantsoen en van de straat Ophoven de oneven nummers 1 t/m 121 en de even nummers 16 t/m 74.

Je kunt lid worden van de buurtvereniging door je aan te melden via de knop bovenaan de openingspagina. De contributie bedraagt 10 euro per huishouden per jaar. Je dient deze over te maken op bankrekening NL76INGB0009280679 ten name van Buurtvereniging Ophoven-Park  (BVOP). Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. In het volgjaar dient de contributie in januari te worden voldaan.

Momenteel heeft de buurtvereniging 66 leden (huishoudens).

De buurtvereniging heeft een eigen e-mailadres: info@ophovenpark.nl

 

Waarvoor een buurtvereniging?

De buurtvereniging Ophoven-Park bestaat al sinds 1990. Hoofddoel is het dichter bij elkaar brengen van de bewoners. Zij doet dit door het organiseren van activiteiten en feesten (zoals kerstviering, nieuwjaarsborrel, zomerbbq, lente-/herfstwandeling/uitstapjes). Verder door het ‘aankleden’ van de buurt bij gelegenheden als Kerst en carnaval. Wij hopen op deze manier van onze buurt een fijne leefomgeving te maken. Het bestuur vindt dat wij als buurtvereniging meer kunnen betekenen dan enkel het organiseren van activiteiten. Ophoven-Park is een hechte buurt; veel mensen kennen elkaar al lang en helpen elkaar als dat nodig is. Dit willen we uitbouwen door het bieden van hulp bij bijzondere omstandigheden van buurtgenoten. De vereniging streeft er naar hierbij zoveel mogelijk de bewoners te betrekken.

Natuurlijk willen we ook wensen en klachten, die te maken hebben met de buurt oppakken. We gaan zo nodig in gesprek met anderen, zoals gemeente, wijkplatform, andere verenigingen/instellingen.
(Behalve zaken als scheef liggende stoeptegels en zwerfvuil. Die kun je melden via de app of op de website van Gemeente Sittard-Geleen).

 

Hoezo een website?

Onderling contact is belangrijk en dat gebeurt steeds meer digitaal. Hier willen wij op inspelen. Bovendien  denken we onze doelstellingen beter te kunnen bereiken door de opzet van een interactieve website. Eén van onze buurtgenoten  is bereid geweest om deze enorme klus voor zijn rekening te nemen.

Het internet is voor het bestuur een makkelijke, praktische en snelle manier om met de leden in contact te komen. Zo kun je je via de website aanmelden voor activiteiten. Ook is omgekeerd het contact tussen de leden en het bestuur en tussen de leden onderling  mogelijk.

Het betreft een besloten en beveiligde website, die alleen met gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk is.

Om gebruik te kunnen maken van de website moet het huishouden waarvan je deel uit maakt lid zijn. Vervolgens kan ieder lid van het huishouden desgewenst een account aanmaken. Gebruik daar voor de knop ‘ik wil een account’ bovenaan op de openingspagina. Ieder lid van het huishouden kan op deze manier zelf over alle informatie beschikken.

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Ben je het wachtwoord of de gebruikersnaam vergeten? Vul dan beide velden niet in en klik op 'wachtwoord vegeten'. Vul dan je emailadres in dat je het laatst gebruikt hebt op de site. Er wordt dan een bericht naar jouw emailadres gestuurd, waarin je gebruikersnaam staat vermeld en waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen. Je bent nu weer ingelogd.

Overigens als je na het bezoek aan de website niet uitlogt, hoef je als je binnen een half jaar opnieuw naar de website gaat, niet opnieuw in te loggen.